Bývalý předseda Akademie Věd ČR

Jiří Drahoš

O řečníkovi

Vědec, chemik, vysokoškolský učitel, v roce 2012 byl vyznamenán Medailí Za zásluhy v oblasti vědy. Je spoluautor řady patentů, mimo jiné na recyklaci PET lahví nebo vysoušení papírového materiálu. Čtyři roky zastával prestižní funkci prezidenta Evropské federace chemického inženýrství. Publikoval více než 70 prací v odborných mezinárodních časopisech, na které existuje přes tisíc citačních ohlasů. Obdržel řadu domácích i zahraničních vědeckých ocenění.


“O aplikacích výzkumu hovoří lidé, kteří si z toho udělali byznys”

Zjisti, co dělal v tvých letech

 • 2003

  54 let

  Profesorský titul

  Po získání docentury je v roce 2003 Jiří jmenován profesorem.

 • 2009

  60 let

  Předseda Akademie věd ČR

  Stává se novým předsedou AV ČR. Na další pětileté období je Akademickým sněmem AV ČR v prosinci 2012 potvrzen jako jediný kandidát na funkci předsedy akademie.

 • 2012

  63 let

  Medaile Za zásluhy v oblasti vědy

  V roce 2012 Jiří získává medaili Za zásluhy v oblasti vědy.